Bojos per les noves Tecnologies

Bojos per les noves Tecnologies

Inscripcions

Inscriu-te aquí.

Cost del programa

Preu del curs: 120 euros/alumne

  • Les despeses de l’acció formativa corren a càrrec de la Fundació-Catalunya-La Pedrera. Tot i això, els participants abonaran una quantitat corresponent a les despeses d’organització i gestió del programa.
  • Terminis: Cal fer l’ingrés o transferència abans del 10 de desembre de 2017. Previsiblement abans del 21 de desembre s’enviarà un email de confirmació de recepció l’ingrés.
  • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell)
  • Concepte: BXC1603 + nom i cognom de l’estudiant+ DNI

Un cop fet el pagament cal enviar el justificant a coneixement@fcatalunyalapedrera.com indicant el mateix concepte. El pagament s’ha de fer efectiu dins el calendari establert un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures.

Els candidats que no facin el pagament dins  el termini establert seran exclosos del programa.

El programa Bojos per la Ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats, cap estudiants serà exclòs del Programa per una raó econòmica.

La Fundació Catalunya-La Pedrera estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de  matriculació.

Qualsevol dubte respecte el pagament, cal contactar amb coneixement@fcatalunyalapedrera.com.