Bojos per les noves Tecnologies

Bojos per les noves Tecnologies

El curs s’adreça a alumnes de primer de batxillerat que tinguin interès i talent especials en el món de les noves tecnologies, en concret de les TIC.

Els alumnes interessats hauran d’emplenar un formulari online de sol·licitud amb les seves dades bàsiques, que s’utilitzaran per la preselecció.

El procés de selecció dels alumnes serà en funció de:

  • Dades del formulari.
  • Estudi de l’expedient acadèmic del dos últims anys de la ESO (3r i 4rt any).
  • Carta de recomanació de dos professors.
   Les trobareu en el procés d’inscripció online i hauran de ser enviades per e-mail pels propis professors tal com està indicat en aquestes a la direcció ogarran@salleurl.edu. Les cartes que siguin enviades pels mateixos interessats no seran vàlides.
  • Carta de motivació per part de l’alumne explicant per què es vol apuntar al programa  i on pot indicar altres experiències que ha tingut relacionades amb les tecnologies (màxim una plana d’unes 500 paraules).
  • Nivell d’anglès (en el cas de que tinguin els participants algun tipus de certificat).
  • Fotografia de Carnet

En primer lloc, es farà l’estudi dels alumnes preseleccionats i se’ls citarà per fer una entrevista presencial per valorar les aptituds i interès que mostren de cara a la realització del curs. Als seleccionats se’ls demanarà signar un document de matriculació al curs i que els seus pares/tutors legals signin una carta de compromís d’assistir a totes les sessions.

Els estudiants només es podran inscriure a dos dels cursos de Bojos per la Ciència.